հայ

Իմպուլսը զարգացման և տարածքների բարելավման ոլորտներում ակտիվներ և ներդրումներ կառավարող հոլդինգային ընկերություն է: