հայ

Ենթակառուցվածքային նախագծեր

infrastructure

Մենք մշակում ենք քաղաքաշինական և ենթակառուցվածքային նախագծեր ՝ բացահայտելով տարածքների ներուժը և հաշվի առնելով տարածաշրջանի պատմամշակութային ժառանգությունը։ Ուղղության առանցքային խնդիրը ենթակառուցվածքային նախագծերի ստեղծումն է, որոնք ծառայում են որպես կատալիզատորներ ամբողջ քաղաքային տարածքի փոփոխությունների համար:Քաղաքներն այսօր փոխկապակցված համակարգերի համալիր են։ Այդ պատճառով մենք զարգացնում ենք քաղաքների օբյեկտները այնպես, որ դրանք գործեն ոչ թե մեկուսացված, այլ միմյանց լրացնելով ՝ մաստեր-պլանին և քաղաքացիների կարիքներին համապատասխան։ Ուղղության բոլոր նախագծերը հիմնված են երկու սկզբունքի վրա՝ սոցիալական նշանակության և կայուն բիզնես մոդելի։Քաղաքն արդյունավետ կառավարելու համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչպես է այն կազմակերպվում։ Այդ իսկ պատճառով մեր բոլոր գաղափարներն սկսվում են վերլուծական ուսումնասիրությամբ, այնուհետև աշխատանքներ են տարվում նախագծի մշակման, իրականացման և շահագործման հանձնելու ուղղությամբ:Մենք ստեղծում ենք տարածքներ ոչ միայն ապրելու, այլև աշխատանքի, հանգստի, բուժման, կրթության և ժամանցի համար: Դրանք բոլորն էլ հասանելի են դարձնում տնտեսական և սոցիալական բարիքները, նպաստում են տեղական համայնքների զարգացմանը և ստեղծում միջավայր ինքնազարգացման համար:

IMPULSE թիմը երիտասարդության և փորձագիտության համակցության եզակի օրինակ է, ինչը թույլ է տալիս իրականացնել ամենահամարձակ նախագծերը ամբողջ մարզերի և քաղաքների մասշտաբով:

Զարգացման բաժնի տնօրեն

Ծրագրի ղեկավար

Ծրագրի ղեկավար

Ծրագրի համակարգող

Պրոդուկտ մենեջեր