հայ

Ներդրումային հնարավորություններ


Մենք ստեղծում ենք նոր ներդրումային հնարավորություններ մեր գործընկերների համար՝ պահպանելով բաց դռների քաղաքականությունը և ստեղծելով թափանցիկ և շահավետ միջավայր մուտքային ներդրումների համար։

Ներդրումների շնորհիվ քաղաքներն ստանում են ենթակառուցվածքային բարելավման ու բարեկարգման խթան: Իմպուլսը ծառայում է որպես շարժիչ ուժ ներդրողների միջոցների կառավարման և տարածքների կայուն զարգացման գործում:

Կոլեկտիվ և անհատական հիմնադրամների կապիտալը մեր կառավարման ներքո դնելով և ներդրումային գործընթացի լավագույն փորձի ներդրմամբ՝ մենք ձգտում ենք ներդրողներին ապահովել կապիտալի լավագույն շահութաբերություն՝ ռիսկի առավել օպտիմալ մակարդակով:

Մեր նախագծերի ներդրողները ոչ միայն շահույթ են ստանում, այլև դառնում են քաղաքային միջավայրի բարելավման և քաղաքացիների կյանքի որակի զարգացման համատեղ գործընթացի մասնակիցներ: