հայ

Մեր զարգացման ռազմավարությունը հիմնված է 360° համապարփակ մոտեցման վրա՝ ընդգրկելով գործունեության չորս ուղղություն․

  • Սոցիալական պատասխանատվություն
  • Ենթակառուցվածքային նախագծեր
  • Զբոսաշրջային նախագծեր
  • Կրթական հարթակներ և հատուկ նախագծեր մասնագիտական ​​համայնքների համար

Առաքելություն
Մենք իմպուլս ենք հաղորդում տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Մենք կյանքի որակը բնակիչների, կառավարության և բիզնեսի ներգրավմամբ բարելավելու հնարավորություններ ենք ստեղծում:

Համամասնակցություն - գործընթացի բոլոր մասնակիցների ներգրավում որպես իրավահավասար գործընկերներ

Բաց լինելը - շահագրգիռ կողմերի հետ հետադարձ կապ պահպանելու պատրաստակամություն, տեղեկատվության հանրային, ամբողջական, ժամանակին և մատչելի ձևով հրապարակում

Կայունություն - ողջ աշխատանքի հիմքում ընկած է շարունակական, կայուն և ամուր զարգացման ռազմավարությունը